Giasco Bertoli Photographer

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées Winter 2022/23

Roses Tatouées

Roses Tatouées "Christophe... définitivement" Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Spring 2023

Roses Tatouées Fall 2021

Roses Tatouées Fall 2021

Roses Tatouées Summer 2021

Roses Tatouées Summer 2021

Roses Tatouées Fall 2021

Roses Tatouées Fall 2021

Roses Tatouées Fall 2007

Roses Tatouées Fall 2007

Roses Tatouées Fall 2007

Roses Tatouées Fall 2007

Roses Tatouées Fall 2007

Roses Tatouées Fall 2007

Roses Tatouées Summer 2017

Roses Tatouées Summer 2017

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Fall 2018

Roses Tatouées Spring 2020

Roses Tatouées Spring 2020

Roses Tatouées Winter 2019

Roses Tatouées Winter 2019

Roses Tatouées Winter 2019

Roses Tatouées Winter 2019

Roses Tatouées Winter 2019

Roses Tatouées Winter 2019

Roses Tatouées N°5 2004

Roses Tatouées N°5 2004

Roses Tatouées Spring 2007

Roses Tatouées Spring 2007

Roses Tatouées Spring 2007

Roses Tatouées Spring 2007

Roses Tatouées Summer 2004

Roses Tatouées Summer 2004

Roses Tatouées Summer 2004

Roses Tatouées Summer 2004

Roses Tatouées Summer 2004

Roses Tatouées Summer 2004

Roses Tatouées 2002-2015

Roses Tatouées 2002-2015

Roses Tatouées Summer 2006

Roses Tatouées Summer 2006

Roses Tatouées Spring 2003

Roses Tatouées Spring 2003

Roses Tatouées Fall 2004

Roses Tatouées Fall 2004

Roses Tatouées Winter 2002/03

Roses Tatouées Winter 2002/03